Umowa świadczenia usług turystycznych

Zakup usługi turystycznej w postaci wycieczki wymaga zawarcia odpowiedniej umowy, gdzie pojawią się szczegółowe zapisy na temat warunków świadczenia usługi, wszelkich opłat i obowiązków usługodawcy. Taka umowa jest niezwykle ważna, bo warunkuje ona cały wyjazd, obejmuje bowiem program wycieczki, nocleg, posiłki oraz formy transportu. Umowę przygotowuje się w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach.

Jednak zanim dojdzie do podpisania umowy należy dokładnie zapoznać się z opiniami o biurze i jego możliwościami. Ogłoszenie bankructwa w trakcie wyjazdu zepsuje każdy wyjazd. Świadomość, w jakiej kondycji jest dane biuro, pośrednik lub agent turystyczny pozwoli cieszyć się wakacjami bez nieprzyjemnych niespodzianek. Zarówno organizator turystyki, jak i pośrednik turystyczny muszą posiadać wpis w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Poza tym przedsiębiorstwa tego typu nie mogą rozpocząć działalności bez odpowiedniego ubezpieczenia bądź gwarancji finansowej, co chroni klientów w razie kłopotów finansowych biura.

turystyka

W każdej umowie powinny pojawiać się określone informacje, które mają dbać o interes konsumenta. Po pierwsze musi ona określić, kto jest organizatorem turystyki – niezbędny jest jego numer z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, a także numer NIP, imię i nazwisko oraz stanowisko osoby, z którą zawierana jest umowa. W dokumencie nie może również zabraknąć informacji o miejscu i czasie trwania wycieczki, planowanej trasie oraz wszelkich atrakcjach, jakie mają się odbyć w jej ramach. Ponadto uwzględnić trzeba rodzaj środka transportu oraz dokładny termin wyjazdu i planowanego powrotu. Umowa zawierać musi również kategorię obiektu hotelarskiego, spis planowanych posiłków i program zwiedzania oraz wszelkie usługi, jakie są wliczone w cenę wycieczki. Klient wyjeżdżający za granicę obowiązkowo jest ubezpieczany od skutków nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, co także jest wskazane w umowie.

Ważną częścią każdej umowy zawieranej z biurem podróży są informacje na temat poszczególnych należności, w tym też podatków, które w niektórych przypadkach mogą powodować wzrost ogólnej ceny wycieczki. Jasno podany musi być też sposób zapłaty oraz rodzaj i zakres ubezpieczenia turystycznego. Umowa z biurem podróży zawsze zawiera klauzule dotyczące praw i obowiązków usługodawcy. Chodzi o bezwzględne terminy, w czasie których klient może być powiadomiony o odwołaniu wycieczek lub ma możliwość złożenia rezygnacji lub reklamacji. Jakakolwiek odstępstwa od umowy należy zgłosić bezzwłocznie, składając pismo wraz z dokumentacją, np. ze zdjęciami uszkodzonych pomieszczeń hotelowych. We wniosku reklamacyjnym, który można złożyć najpóźniej 30 dni od dnia zakończenia wycieczki, podaje się też  wysokość odszkodowania. Biura podróży ma 30 dni na odpowiedź.