Umowa świadczenia usług turystycznych

Zakup usługi turystycznej w postaci wycieczki wymaga zawarcia odpowiedniej umowy, gdzie pojawią się szczegółowe zapisy na temat warunków świadczenia usługi, wszelkich opłat i obowiązków usługodawcy. Taka umowa jest niezwykle ważna, bo warunkuje ona cały wyjazd, obejmuje bowiem program wycieczki, nocleg, posiłki oraz formy transportu. Umowę przygotowuje się w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach.

Jednak zanim dojdzie do podpisania umowy należy dokładnie zapoznać się z opiniami o biurze i jego możliwościami. Ogłoszenie bankructwa w trakcie wyjazdu zepsuje każdy wyjazd. Świadomość, w jakiej kondycji jest dane biuro, pośrednik lub agent turystyczny pozwoli cieszyć się wakacjami bez nieprzyjemnych niespodzianek. Zarówno organizator turystyki, jak i pośrednik turystyczny muszą posiadać wpis w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Poza tym przedsiębiorstwa tego typu nie mogą rozpocząć działalności bez odpowiedniego ubezpieczenia bądź gwarancji finansowej, co chroni klientów w razie kłopotów finansowych biura.

W każdej umowie powinny pojawiać się określone informacje, które mają dbać o interes konsumenta. Po pierwsze musi ona określić, kto jest organizatorem turystyki – niezbędny jest jego numer z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, a także numer NIP, imię i nazwisko oraz stanowisko osoby, z którą zawierana jest umowa. W dokumencie nie może również zabraknąć informacji o miejscu i czasie trwania wycieczki, planowanej trasie oraz wszelkich atrakcjach, jakie mają się odbyć w jej ramach. Ponadto uwzględnić trzeba rodzaj środka transportu oraz dokładny termin wyjazdu i planowanego powrotu. Umowa zawierać musi również kategorię obiektu hotelarskiego, spis planowanych posiłków i program zwiedzania oraz wszelkie usługi, jakie są wliczone w cenę wycieczki. Klient wyjeżdżający za granicę obowiązkowo jest ubezpieczany od skutków nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, co także jest wskazane w umowie.

Ważną częścią każdej umowy zawieranej z biurem podróży są informacje na temat poszczególnych należności, w tym też podatków, które w niektórych przypadkach mogą powodować wzrost ogólnej ceny wycieczki. Jasno podany musi być też sposób zapłaty oraz rodzaj i zakres ubezpieczenia turystycznego. Umowa z biurem podróży zawsze zawiera klauzule dotyczące praw i obowiązków usługodawcy. Chodzi o bezwzględne terminy, w czasie których klient może być powiadomiony o odwołaniu wycieczek lub ma możliwość złożenia rezygnacji lub reklamacji. Jakakolwiek odstępstwa od umowy należy zgłosić bezzwłocznie, składając pismo wraz z dokumentacją, np. ze zdjęciami uszkodzonych pomieszczeń hotelowych. We wniosku reklamacyjnym, który można złożyć najpóźniej 30 dni od dnia zakończenia wycieczki, podaje się też  wysokość odszkodowania. Biura podróży ma 30 dni na odpowiedź.

 

Inne równie ważne informacje

Biura podróży a linie lotnicze

Ceny biletów lotniczych nie są takie wysokie, jak jeszcze to było kilka lat temu. Teraz podróż między krajami europejskimi może kosztować zaledwie kilkadziesiąt złotych. W wielu przypadkach samolot jest najtańszym środkiem transportu, a zawsze zapewnia najszybszą podróż[...]

Klauzule niedozwolone w turystyce

Biura podróży zawierają umowy z swoimi klientami korzystając ze stałych wzorów niepodlegających negocjacji. Każda umowa musi spełniać wszelkie przepisy prawa oraz musi być wolna od niedopuszczalnych klauzul[...]

Uprawnienia agenta turystycznego

Nie ma nic przyjemniejszego niż podróżowanie. Każdego roku wybieramy się w mniej lub bardziej odległą wyprawę, by z bliska doświadczyć różnorodności kulturowej. Podróżować można na własną rękę, ale częściej korzystamy z pomocy agenta turystycznego[...]